Sanne van Arnhem

Sanne van Arnhem
Sanne van Arnhem heeft als motto ‘als jij verandert, verandert alles’. Dit is ook de rode draad in haar werk als trainer en begeleider in diverse gespreksstijlen en zelfsturing. Ze heeft een achtergrond in psychologie en communicatie. Sannes persoonlijke collectie tenenkrommende voorbeelden van goedbedoelde en tevens mislukte hulp vormde de basis voor Red mij niet.