Manuscripten

Wil je ons een manuscript aanbieden?

Manuscript insturen

Stuur je manuscript naar A.W. Bruna Uitgevers en hanteer daarbij de volgende aanlevervoorwaarden:

  • Stuur je manuscript of een deel (minimaal 30-50 pagina’s) per e-mail naar info@awbruna.nl
  • Graag in het onderwerp vermelden: MANUSCRIPT

Fictie

Onze afdeling fictie heeft besloten op dit moment geen nieuw Nederlands materiaal in overweging te nemen. Op het moment concentreren we ons op het uitbouwen van de Nederlandse auteurs die we al in het fonds hebben. De markt vraagt om meer focus. Als er weer meer ruimte is voor nieuwe aanwinsten, zullen we dat op deze pagina vermelden.

Algemene instructies voor het insturen van manuscripten

  • Aangezien onze uitgeverij per jaar zeer veel ingezonden manuscripten ontvangt, verzenden wij geen bevestiging van ontvangst.
  • Je ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien je dat wenst, kun je je wenden tot een manuscriptbeoordelingsbureau, zoals Script+ of Stichting Schrijven
  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van je manuscript. Houd altijd een kopie achter.
  • Gezien het grote aantal manuscripten kan over afwijzingen niet worden gecorrespondeerd.
  • Lever je manuscript aan in een duidelijk leesbaar 12-punts lettertype, met een regelafstand van anderhalf. Stuur geen diskettes of cd-roms. Handgeschreven en per post verzonden manuscripten worden niet in behandeling genomen.
  • Voorzie het manuscript van een heldere synopsis, waarin je in maximaal vijf pagina’s inhoud en plot van je boek beschrijft, de personages introduceert, en zo nodig uitleg geeft over de omgeving waar het boek zich afspeelt.
  • Maak in je begeleidende brief duidelijk wie je bent, hoe de titel van je boek luidt en tot welk genre het behoort, en omschrijf in maximaal twee alinea’s kort de inhoud van jouw manuscript.