BESTELLEN
BESTELLEN

* Gebaseerd op Hebban waardering

4.5 / 5 *

BOEKENAUTEURSNIEUWSTHRILLERABONNEMENT

Het Boleyn Mysterie

Van de auteur van Het Magdalena Mysterie

In de Tower of London wordt het lichaam gevonden van een onthoofde vrouw, verkleed als Anne Boleyn. Tegelijkertijd ontdekt journaliste Maureen Paschal, die onderzoek doet naar Boleyn, tot nu toe onbekende details van haar leven. Er zijn vreemde parallellen tussen de moord en het onderzoek van Maureen. Het lijkt erop dat de moordenaar goed op de hoogte is van al haar ontdekkingen. Maar hoe krijgt hij die informatie? Dan verschijnt het lichaam van de volgende vrouw… 

Paperback | 480 p. | ISBN: 9789400501430 | € 21,99

Kathleen McGowan begon op jonge leeftijd met schrijven en was al voor haar twintigste al journaliste. Toen ze 21 jaar oud was, verhuisde ze naar Ierland. Daar wierp zij zich op de studie van internationale folklore en mythologie, en de geschiedenis van de orale traditie in Europa en het Midden-Oosten. McGowan woont tegenwoordig in Los Angeles met haar man en drie zonen.

OVER HET MAGDALENA MYSTERIE
‘Dat kan Dan Brown in zijn zak steken!’ 

– Vrij Nederland

OVER HET JEZUS MYSTERIE
‘Nóg meer pagina’s spannend leesplezier.’

– De Weekkrant

NIEUWSBRIEFOPEN FRAGMENT
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

EERDERE DELEN UIT DE MAGDALENA-SERIE

BESTELLEN

Meer lezen?

Het Boleyn Mysterie

Van de auteur van Het Magdalena Mysterie

KATHLEEN MCGOWAN

‘EEN BOEK OM TE BINGELEZEN.’

BESTELLEN

* Gebaseerd op Hebban waardering

Helpt mensen ontspannen en ontwikkelen

BESTELLEN

Het langverwachte laatste deel uit de Magdalena-serie

Ieder deel uit de serie is los te lezen

Al meer dan 80.000 exemplaren verkocht van de Magdalena-serie 

Gebaseerd op 20 jaar onderzoek

FRAGMENT

Lees een voorproefje uit Het Boleyn Mysterie

Afgehakte hoofden waren in vroeger tijden een alledaagse aanblik op de London Bridge. 
In de middeleeuwen was het dagelijks werk voor onbehouwen beulen om vijanden van de koning met behulp van een bijl te executeren. Wie geluk had, werd met een enkele klap naar het hiernamaals gestuurd, anderen kregen meerdere klappen te verduren voordat ze eindelijk uit hun lijden werden verlost. 
Om hoogverraad te ontmoedigen en bij wijze van waarschuwing tegen andere vormen van rebellie werd het afgehakte hoofd op een speer gespietst en op of in de buurt van de brugtoren opgesteld. Soms werd het hoofd ook nog met teer overgoten, zodat het langer houdbaar was in de Londense weersomstandigheden.
De gewoonte om de hoofden van gevallen of geëxecuteerde tegenstanders openlijk tentoon te stellen bestond al langer op de Britse Eilanden, het gebruik stamde oorspronkelijk van de Kelten in voorchristelijke tijden. In 1305 werd deze effectieve methode nieuw leven ingeblazen door een bijzonder gewetenloze koning genaamd Eduard i. Eduard, bijgenaamd Langbeen, was de eerste koning die het hoofd van zijn aartsvijand op de London Bridge tentoonstelde. Die aartsvijand was William Wallace, de legendarische beschermheer van Schotland, en Eduard liet hem wegens hoogverraad executeren. In het proces had Wallace benadrukt dat hij geen Engels onderdaan was, dat hij noch Engeland noch Eduard ooit de eed van leentrouw had gezworen en dat zijn verzet daarom niet als hoogverraad kon worden beschouwd. Zijn plicht van trouw gold enkel Schotland als onafhankelijk land, en Schotland was nu eenmaal geen onderdaan van Engeland. 
De koning van Engeland was een andere mening toegedaan en gelastte een executie die de Engelse geschiedenis in zou gaan vanwege haar gruwelijkheid, en dat in een tijdperk dat werd gekenmerkt door barbaarsheid. Om ervoor te zorgen dat de straf nooit zou worden vergeten, liet Langbeen het hoofd van de Schotse held spietsen en op de London Bridge tentoonstellen, opdat iedere potentiële verrader bij voorbaat zou worden afgeschrikt. 
Ook bij de heersers die na hem kwamen bleef deze dramatische gewoonte onverminderd populair. Driehonderd jaar lang werden talloze gespietste hoofden tentoongesteld op de London Bridge en, kennelijk vanwege plaatsgebrek, ook nog op het grasveld voor een van de poorten van het gebouwencomplex dat bekendstaat als de Tower of London. Hoofden op spietsen werden zo’n alledaagse aanblik dat ze mettertijd hun symbolische kracht verloren; na een paar eeuwen werden ze enkel nog gezien als een uiting van de koninklijke gramschap. 
Maar tot op de dag van vandaag had de macabere tentoonstelling niets van haar fascinatie verloren. In kitscherige souvenirwinkeltjes rondom de Tower of London werden bloederige reproducties en horrorpotloden met opgespietste hoofden verkocht. Rond Halloween verschenen er gummihoofden en maskers op stokken voor de monumentale Tower of London, waar in de zestiende eeuw de meeste onthoofdingen hadden plaatsgevonden. Daar had in het jaar 1536 ook de eerste koningin haar hoofd verloren, de beruchte tweede vrouw van Hendrik VIII, Anna Boleyn.

E-BOOK

OVER DE AUTEUR