Jan-Willem van Prooijen

Jan-Willem van Prooijen
Martin Bystriansky (SAV/SAS)
Jan-Willem van Prooijen (1975) is als gedragswetenschapper werkzaam binnen de psychologie en de criminologie. Hij is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, senior onderzoeker aan het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), en Bijzonder Hoogleraar Radicalisering, Extremisme, en Complotdenken aan de Universiteit Maastricht.
In 2008 is hij begonnen met wetenschappelijk onderzoek naar complotdenken. Sindsdien heeft hij uitvoerig gepubliceerd over dit onderwerp. Hij geeft veelvuldig lezingen over complotdenken, verschijnt regelmatig in de nationale en internationale media over dit onderwerp, en wordt wereldwijd erkend als expert op dit gebied.