Dit is een roman over liefde…

Beste lezer,

De mooiste tijd van ons leven is een roman over liefde. De liefde die vele vormen kent – echtelijke, familiale, seksuele en platonische – en die in vele gradaties komt: gepassioneerd, onbeantwoord, terughoudend. Ik heb een ware familieroman willen schrijven, en dan niet een over een disfunctionele familie, al mankeert er van alles aan de Sorensons, maar een roman over een gezin dat door hun oprechte en zuivere liefde voor elkaar een hechte band heeft.

Het verhaal begint en eindigt met David en Marilyn Sorenson die elkaar onder de ginkgo kussen, daartussen worden verleden en heden vervlochten door een verkenningstocht in het leven van deze familie. De mooiste tijd van ons leven beslaat tientallen jaren van het stapelverliefde echtpaar, hun vier complexe dochters en een verweesde tienerjongen die onverwacht opduikt en een schokgolf veroorzaakt. Door het boek heen volgen we de gezinsleden op hun rumoerigste en op hun stilste momenten – geboorte, leven, dood en alles ertussen. In de hedendaagse tijdspanne zien we het gezin gedurende een bijzonder woelig jaar en hoe eenieder stuk voor stuk deel ging uitmaken van dit onstuimige geheel. Zelf beschouw ik David en Marilyn als het hart van dit boek – hun liefde is de levensboom van dit gezin, een zegen en een vloek tegelijk voor eenieder die in hun baan komt; uit hun liefde kwamen niet alleen dochters voort, hun liefde bepaalde ook wat voor persoon hun dochters werden, hoe ze in het leven staan en hoe ze met elkaar en met hun mannen omgaan.

Wat ik als lezer altijd buitengewoon plezierig vind is om te ontdekken dat anderen er hetzelfde voor staan als ik, om die erkenning te voelen: ‘O, ik ben dus niet de enige!’ en ik heb dit boek geschreven in de hoop anderen op die manier te raken. Ik hoop van harte dat De mooiste tijd van ons leven hetzelfde gevoel bij mijn lezers oproept. Wellicht dat u zich aangesproken voelt door de woeste liefde die David voor zijn vrouw koestert, door de jonge Grace die opziet tegen een leven als volwassene of door Wendy die nooit een blad voor haar mond neemt en (meestal) anderen tegen de haren instrijkt. Hopelijk zal u her en der dingen in hen herkennen waardoor u zich in goed gezelschap weet.

Ik wens u een fijne leeservaring.

Alle goeds,
Claire Lombardo

Gerelateerde artikelen