Sue Klebold

Sue Klebold
Sue Klebold heeft de afgelopen jaren elk detail van haar gezinsleven blootgelegd en geprobeerd te begrijpen wat de cruciale overlap is tussen geestelijke gezondheidsproblemen en geweld. In plaats van zich te laten verlammen door haar verdriet en berouw, is zij zich gepassioneerd en effectief gaan inzetten voor een verbetering van het bewustzijn van de geestelijke gezondheid en voor betere behandelingen. De auteur schenkt alles wat zij met dit boek verdient aan onderzoek en aan charitatieve organisaties die zich richten op geestelijke gezondheidsproblemen.