Ruben van Dijk

Ruben van Dijk
Ruben van Dijk (pseudoniem voor Thomas van Slobbe) is naast schrijver van thrillers met zijn Stichting wAarde werkzaam als adviseur in de wereld van politiek en milieu. Hij heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid gewerkt en was direct betrokken bij diverse initiatieven ter beperking van het broeikaseffect. Uit eigen ervaring kan hij getuigen van de gigantische invloed van multinationals op het klimaatbeleid, die, deels achter de schermen en buiten het zicht van de media, altijd en onmiskenbaar aanwezig is.

In het najaar van 2007 verscheen Het Kyoto-complot , een alom geprezen pageturner die volgens de media (waaronder Vrij Nederland en NRC Next ) het begrip ‘ecothriller’ definitief als nieuw genre op de kaart zette. Het boek eindigde meteen bij de laatste vijf in de verkiezing van de Schaduwprijs 2008, de prijs voor het beste Nederlandstalige thrillerdebuut. Op de klimaattop op Bali in december 2007 kregen premier Balkenende en zijn kabinetscollega’s een exemplaar van Het Kyoto-complot aangeboden door een vertegenwoordiger van A.W. Bruna. Van Dijks tweede ecothriller, Graan , verscheen in 2010 en werd eveneens met veel lof ontvangen.

Prijzen en nominaties

Prijzen en nominaties

  • Shortlist Schaduwpijs 2008