Olivia Fox Cabane

Olivia Fox Cabane
Olivia Fox Cabane heeft gesproken op Stanford, Yale, Harvard en bij de Verenigde Naties. Ze coacht verschillende Fortune 500 genoteerde bedrijven, zoals Google, Deloitte en Citigroup. Ze schrijft regelmatig voor Forbes en er verschenen artikelen over haar in onder meer The New York Times en The Wall Street Journal .