Jan Henk van der Velden

Jan Henk van der Velden
Jan Henk van der Velden studeerde privaatrecht in Utrecht en is partner bij Wijn & Stael Advocaten. Hij is sinds 1989 advocaat en heeft veel ervaring in advisering, begeleiding bij geschillen en het voeren van procedures. In zijn multidisciplinaire juridische praktijk van vastgoed tot ondernemingsrecht staat hij ook bekende Nederlanders en instellingen bij in procedures betreffende onrechtmatige media-uitingen. Daarnaast vervult hij een aantal bestuursfuncties, schrijft columns, houdt lezingen en geeft gastcolleges aan onder meer de Universiteit van Utrecht.